ป้ายตู้ไฟ

 

          ป้ายตู้ไฟ หรือเรียกกันว่าป้ายกล่องไฟ หมายถึงป้ายโฆษณาที่มีหลอดไฟซ่อนอยู่ภายใน  

อาจมีลักษณะเป็นป้ายตั้งพื้นสำหรับเคลื่อนที่ได้  หรือป้ายที่ติดตั้งอยู่บนเสาสูงเคลื่อนย้ายไม่ได้  

บางกรณีอาจติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร  ป้ายชนิดนี้จะมองเห็นเด่นชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน...

เนื่องจากมีแสงไฟเปล่งออกมาตามรูปแบบที่กำหนดไว้นั่นเอง

Visitors: 27,561