ป้ายกล่องอักษร

คือป้ายตัวอักษรที่ทำเป็นตัว อาจจะ 1 ชิ้น ต่อ 1 ตัว หรือหลายๆ ตัวนำมาเรียงติดกันก็ได้
ป้ายตัวอักษรประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า "ตัวอักษรโลหะ" เนื่องจากมันอาจทำมาจากแผ่นโลหะ
แต่บางครั้งก็อาจทำมาจากพลาสติกประเภท อะคลิลิค หรือ พลาสติกประเภทพลาสวูดก็ได้
ปัจจุบันนอกจากจะนำมาประกอบเป็นป้ายหน้าอาคารเพื่อให้คงทนถาวรแล้ว  ยังนิยมนำมาฝังหลอดไฟ
ประเภท LED เพื่อให้มองชัดเจน และสวยงามในเวลากลางคืนด้วยก็ได้

Visitors: 28,227