ป้ายสติกเกอร์

เมื่อพูดถึง "สติกเกอร์" ผู้คนส่วนใหญ่มักคิดว่ามันเป็นวัสดุธรรมดา ๆ ที่ไม่ค่อยมีราคาค่างวดอะไร  
และมักจะนึกไปถึงสติกเกอร์ตัด สำหรับงานตกแต่งออฟฟิศ ร้านค้าเท่านั้น
ปัจจุบัน "สติกเกอร์" กลายเป็นวัสดุสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในงานป้ายแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นป้ายตู้ไฟ แผงป้ายร้านค้า งานตกแต่งเรือ รถยนต์ ฯลฯ

แรกเริ่มเดิมที เรามักเห็นสติกเกอร์แบบที่ใช้ตัด  ถ้าต้องการเป็นงานพิมพ์ก็พิมพ์ด้วยกรรมวิธี "ซิลค์สกรีน"แต่ปัจจุบันยังมีสติกเกอร์ที่ใช้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ซึ่งให้ความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ สติกเกอร์ยังมีหลายเกรดหลายราคา  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน  สติกเกอร์ที่ใช้ทำตู้ไฟบางเกรดมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี  สติกเกอร์สำหรับตกแต่งเรือ หรือรถยนต์ ก็ต้องใช้สติกเกอร์ที่ผลิตมาเพื่องานชนิดนี้  ผลงานที่ได้จึงดูดี และไม่ทิ้งคราบกาวเปรอะเปื้อนไว้บนชิ้นงานเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนหรือลอกออก  สติกเกอร์สำหรับแต่งออฟฟิศ สำนักงาน หรือตัวอาคารเล่า ต้องผ่านกรรมวิธีการพิมพ์ที่พิถีพิถัน  ผู้ติดตั้งงานก็ต้องโหนเชือกขึ้นไปติด เสี่ยงและอันตราย

เพราะฉะนั้นงานสติกเกอร์จึงไม่ใช่งานธรรมดาที่จะมองข้ามได้....หากผลิตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานแล้วละก็  ย่อมต้องใช้ผู้ชำนาญการ...และมูลค่างานที่เกิดจากวัสดุประเภทนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน....

ขึ้นอยู่กับลูกค้านั่นแหละ ว่าต้องการ สติกเกอร์ชนิดใด?!!
Visitors: 28,229