ซิลค์สกรีน

"ซิลค์สกรีน" เป็นกรรมวิธีการพิมพ์อีกแบบหนึ่งซึ่งต้องอาศัยแม่พิมพ์  แม่พิมพ์ที่ว่าทำมาจากผ้าชนิดพิเศษที่ผลิตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ  หลักการง่าย ๆ ก็คือปล่อยให้สีทะลุผ่านแม่พิมพ์ลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์  สีที่ใช้พิมพ์มีสองประเภทใหญ่ ๆ คือ สีเชื้อน้ำ หรือละลายในน้ำ  และสีเชื้อน้ำมันหรือละลายด้วยน้ำมัน (solvent)
----
นอกจากนี้สีทั้งสองชนิดยังแบ่งได้อีกหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับงาน เช่นสีน้ำใช้พิมพ์ผ้า แบ่งออกเป็นสีจม เพื่อพิมพ์ผ้าสีอ่อน  สีลอยสำหรับพิมพ์ผ้าสีเข้ม สียางใช้พิมพ์ผ้าเพื่อให้เกิดความมันเงาของเนื้อสี  ส่วนสีน้ำมันก็เช่นกัน แบ่งออกเป็นหลายชนิดเพื่อการเกาะติดของวัสดุที่ต้องการพิมพ์  เช่น สีพิมพ์สติกเกอร์ สีพิมพ์แผ่นพลาสติกลูกฟูก เป็นต้น
----
นอกจากทางร้านจะบริการงานพิมพ์ซิลค์สกรีนแล้ว เรายังรับทำแม่พิมพ์(บล็อคสกรีน) เพื่อให้ลูกค้านำไปพิมพ์เองในราคาที่เป็นกันเองอีกด้วย

Visitors: 28,227