ป้ายไวนิล-อิงค์เจ็ท

ป้ายชนิดนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
มันถูกนำมาทดแทนป้ายประเภท "เขียนมือ" เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง
แต่ให้ความสะดวก และสวยงามกว่างานเขียนมือมากนัก  
ทำได้ทั้งตัวอักษร และรูปภาพที่เหมือนจริงมากกว่าการเขียนด้วยมือ
ที่สำคัญราคาไม่แพงมากนัก....อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า
และสี รวมทั้งกรรมวิธีการพิมพ์
------
ป้ายชนิดนี้นำมาใช้งานได้ตั้งแต่งานชิ้นเล็ก ไม่กี่ตารางเมตร จนกระทั่ง
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ความยาวและความสูงเป็นสิบ ๆ เมตรก็ได้เช่นเดียวกัน
------
นอกจากนั้น ยังนำมาประยุกต์ใช้เป็นป้ายชนิดอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
เช่น ป้ายตู้ไฟ,หรือแม้แต่ป้ายสำหรับตั้งเป็นแผงประดับอาคาร....ฯลฯ

------

Visitors: 27,561