ป้ายตัวอักษรปัก / Font yard sign

   ตัวอักษรขนาดใหญ่ใช้ปักตายตัวอยู่กับที่  เพื่อแสดงจุดหมายหรือสถานที่นั้น ๆ กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสถานที่สำคัญ ๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นอกจากจะแสดงสัญญลักษณ์แห่งสถานที่แล้ว  ยังนิยมเป็นจุดที่ให้ผู้มาเยี่ยมเยียนได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย 

   วัสดุที่นำมาใช้   ใช้ได้ทั้งโลหะ และพลาสติก แต่ปัจจุบันนิยมใช้วัสดุที่ไม่เป็นสนิม เช่นพลาสวู้ด และไม้ เป็นต้น


Largest fonts that used for plant with the place for show a destination or any places that being popular in an importance places or any traveling places. 

Therefore, Could be show a symbol of each places. Still be the point that made the Visitors or Journalists could be take a photo too.


Materials that bring to uses, Could be used both Metal and Plastic. But in the present, seem most of the peoples rather to used the Materials that never get rust like a Plastwood, Wood and so on. 

Visitors: 79,394