ป้ายกัดกรด

เป็นป้ายแผ่นโลหะชนิดบาง  อาจหนาแค่ 1 ม.ม. หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย ใช้น้ำกรดกัดให้เป็นหลุมลึกตามรูปแบบที่กำหนดโดยมีวัสดุที่เป็นพลาสติกหรือวัสดุที่ไม่ทำปฏิกริยากับน้ำกรดชนิดนี้กั้นไว้  เมื่อได้หลุมลึกตามต้องการแล้วจึงนำมาพ่นหรือระบายด้วยสี   เป็นงานที่คงทนถาวร เพิ่มมูลค่า และยกระดับสถานที่ที่ตกแต่งด้วยป้ายประเภทนี้ได้มาก

Visitors: 27,561