ป้ายกัดกรด / Acid etching sign

เป็นป้ายแผ่นโลหะชนิดบาง  อาจหนาแค่ 1 ม.ม. หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย ใช้น้ำกรดกัดให้เป็นหลุมลึกตามรูปแบบที่กำหนดโดยมีวัสดุที่เป็นพลาสติกหรือวัสดุที่ไม่ทำปฏิกริยากับน้ำกรดชนิดนี้กั้นไว้  เมื่อได้หลุมลึกตามต้องการแล้วจึงนำมาพ่นหรือระบายด้วยสี   เป็นงานที่คงทนถาวร เพิ่มมูลค่า และยกระดับสถานที่ที่ตกแต่งด้วยป้ายประเภทนี้ได้มาก


a kind of thin metal-sheet may thick only 1 Millimeters or more than a little bit, used an Acid etching to made a deep-hole follow the model that have been set before, By the plastic material or a kind of materials that doesn't react with this kind of Acid for protection. When got a deep-hole follow the objective then just bring it colored by the Spray color or painted. it was a sustainable works, Value increased and Bring up the place level that decorated by this kind of Sign/ label a lots.

Visitors: 79,394