ป้ายกล่องไฟอักษร LED / LED Lightbox font label or signs

ป้ายที่ ตัด,เจาะ,ดัด หรือปั๊มออกมาเป็นตัวอักษรหรือลวดลายต่างๆ ก่อนทำการเชื่อม หรือบัดกรีให้มีลักษณะเหมือนกล่องแล้วซ่อนไฟไว้ด้านใน สามารถกำหนดทิศทางของแสงที่เปล่งออกมาได้ว่าให้ออกทางทิศทางใด ทำให้เกิดสีสันสวยงามในยามค่ำคืน


a label or signs that cut, drill, bend or pump out as a fonts or any patterns before welding or soldering into box-shaped then hide a light or light bulb inside and it could be set a direction of light that shine out into which direction because it made of beautiful colors in the night time.

Visitors: 77,132