ป้ายตู้ไฟ / Lightbox label

ป้ายตู้ไฟ หรือเรียกกันว่าป้ายกล่องไฟ หมายถึงป้ายโฆษณาที่มีหลอดไฟซ่อนอยู่ภายใน 

อาจมีลักษณะเป็นป้ายตั้งพื้นสำหรับเคลื่อนที่ได้ หรือป้ายที่ติดตั้งอยู่บนเสาสูงเคลื่อนย้ายไม่ได้

บางกรณีอาจติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร ป้ายชนิดนี้จะมองเห็นเด่นชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน...

เนื่องจากมีแสงไฟเปล่งออกมาตามรูปแบบที่กำหนดไว้นั่นเอง

Lightbox label or also known as Lightbox sign, meaning of advertisement label that have a light bulb hidden inside

maybe a ground label that can be move or a sign/labels that was installed on high pillar and can't be move

in some case may installed sticked
Visitors: 77,897