ป้ายตู้ไฟ

ป้ายตู้ไฟ หรือเรียกกันว่าป้ายกล่องไฟ หมายถึงป้ายโฆษณาที่มีหลอดไฟซ่อนอยู่ภายใน

อาจมีลักษณะเป็นป้ายตั้งพื้นสำหรับเคลื่อนที่ได้ หรือป้ายที่ติดตั้งอยู่บนเสาสูงเคลื่อนย้ายไม่ได้

บางกรณีอาจติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร ป้ายชนิดนี้จะมองเห็นเด่นชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน...

เนื่องจากมีแสงไฟเปล่งออกมาตามรูปแบบที่กำหนดไว้นั่นเอง
Visitors: 28,228