ป้ายสติกเกอร์ / Sticker labels

 
สติกเกอร์ป้ายฟิกซ์แมน สาขาแบริ่ง

 

เมื่อพูดถึง "สติกเกอร์" ผู้คนส่วนใหญ่มักคิดว่ามันเป็นวัสดุธรรมดา ๆ ที่ไม่ค่อยมีราคาค่างวดอะไร  
และมักจะนึกไปถึงสติกเกอร์ตัด สำหรับงานตกแต่งออฟฟิศ ร้านค้าเท่านั้น
ปัจจุบัน "สติกเกอร์" กลายเป็นวัสดุสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในงานป้ายแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นป้ายตู้ไฟ แผงป้ายร้านค้า งานตกแต่งเรือ รถยนต์ ฯลฯ

แรกเริ่มเดิมที เรามักเห็นสติกเกอร์แบบที่ใช้ตัด  ถ้าต้องการเป็นงานพิมพ์ก็พิมพ์ด้วยกรรมวิธี "ซิลค์สกรีน"แต่ปัจจุบันยังมีสติกเกอร์ที่ใช้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ซึ่งให้ความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ สติกเกอร์ยังมีหลายเกรดหลายราคา  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน  สติกเกอร์ที่ใช้ทำตู้ไฟบางเกรดมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี  สติกเกอร์สำหรับตกแต่งเรือ หรือรถยนต์ ก็ต้องใช้สติกเกอร์ที่ผลิตมาเพื่องานชนิดนี้  ผลงานที่ได้จึงดูดี และไม่ทิ้งคราบกาวเปรอะเปื้อนไว้บนชิ้นงานเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนหรือลอกออก  สติกเกอร์สำหรับแต่งออฟฟิศ สำนักงาน หรือตัวอาคารเราต้องผ่านกรรมวิธีการพิมพ์ที่พิถีพิถัน  ผู้ติดตั้งงานก็ต้องโหนเชือกขึ้นไปติด เสี่ยงและอันตราย

เพราะฉะนั้นงานสติกเกอร์จึงไม่ใช่งานธรรมดาที่จะมองข้ามได้....หากผลิตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานแล้วละก็  ย่อมต้องใช้ผู้ชำนาญการ...และมูลค่างานที่เกิดจากวัสดุประเภทนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน....

ขึ้นอยู่กับลูกค้านั่นแหละ ว่าต้องการ สติกเกอร์ชนิดใด?!!


When talk about "Stickers." seem most of the people rather to though that it was only a simple materials that doesn't had much costs or price.

and rather to thought about a Boundary-cut stickers that only for shop and office decoration, in the present "Stickers." transform into the importance materials that came with a part in almost all kind of label/ sign works, Moreover a Lightbox label, Shop stand label, Boat decoration, Car and etc.


in the first time, we usually see a kind of sticker that used for cut, if needed a printing also printed by the "Silkscreen" method, but in the present are still have a kind of sticker that used for printed by Printer and so it gave more convenient.


Moreover, Sticker are have many grade and price depending on objective of each user, a sticker that used for made a Lightbox, some can be more than 10 years. Even a boat or car decoration also must be used a sticker that was made for this kind of work, then the results is looking good and no glue stain on the work or product, Whenever needed to Adjust or Remove. Sticker for Office, Station or the Building.  We must get through a finest methods, Installers must be hung up the rope for installation. So, it both risky and dangerous.

Therefore, then the work about stickers ain't simple work that could be look over it. If it already made follow the User objectives, Of course. it must be used a professionals and the costs that born from this kind of materials aren't as simple.


Finally, depending on the Customers that what kind of "Stickers." that have been needed ?คลิกสติกเกอร์แต่งรถ

คลิกสติกเกอร์แต่งหน้าร้าน-ออฟฟิศVisitors: 77,129