ป้ายไวนิล-อิงค์เจ็ท / Vinyl and inkjet printing

ป้ายชนิดนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

มันถูกนำมาทดแทนป้ายประเภท "เขียนมือ" เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง
แต่ให้ความสะดวก และสวยงามกว่างานเขียนมือมากนัก  
ทำได้ทั้งตัวอักษร และรูปภาพที่เหมือนจริงมากกว่าการเขียนด้วยมือ
ที่สำคัญราคาไม่แพงมากนัก....อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า
และสี รวมทั้งกรรมวิธีการพิมพ์
------
ป้ายชนิดนี้นำมาใช้งานได้ตั้งแต่งานชิ้นเล็ก ไม่กี่ตารางเมตร จนกระทั่ง
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ความยาวและความสูงเป็นสิบ ๆ เมตรก็ได้เช่นเดียวกัน
------
นอกจากนั้น ยังนำมาประยุกต์ใช้เป็นป้ายชนิดอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
เช่น ป้ายตู้ไฟ,หรือแม้แต่ป้ายสำหรับตั้งเป็นแผงประดับอาคาร....ฯลฯ

------

This kind of label are most popular, because it have been used instead of " Hand-writing. " label type for a few years ago. but it gave convenient       and beautiful more than a "Hand-writing." label type a lots. could be made both fonts and pictures that look more realistic than a "Hand-writing." type, and the importance thing is not much higher cost but quality is depending on the grade of Texture, Colors and also the method of printing.


This kind of label/ sign could be used from a smallest-sized work (Not much Square meters.) until Largest Advertise label even the length and height is 10 Meters still also could be done as the same.


Moreover, still can be applied into another sign/ label type a lots such as Lightbox label, or even a label/ sign for installed as a Building decoration stand and Etc.


ป้ายฟิกซ์แมน สาขาศรีราชา

 

Visitors: 77,131