ป้ายคืออะไร? / What's the label?

         ป้าย หรือบางบริบทว่า เครื่องหมาย หมายถึง แผ่นแสดงข้อความ ในการเล่าเรื่องราว รวมถึงการบอกความหมาย คำสั่ง คำร้อง โฆษณา ไปตลอดจนถึงป้ายแสดงความเสียใจ และความรับผิด แผ่นแสดงข้อความนี้ หมายถึง แห่งที่ ๆ เป็นการแสดงข้อความในเพลทใดเพลทหนึ่งทางหน้าจอมอนิเตอร์ด้วย และ หมายถึงเข็มกลัด หรือผ้าที่เป็นแถบแสดงข้อความด้วย เช่น ป้ายสายสะพาย ประโยคที่เกี่ยวกับคำว่า “ ป้าย ” เช่น “ ป้ายวิ่ง ตัดข้อความเป็นคำ ๆ อ่านแล้วไม่ทันรู้เรื่อง ”

         "Label." or some might "Sign." is meaning of a sheet that show a texts of story, also could be told about meaning, command, lyrics, advertise until a label that show sorrow and admitted. this  text sheets could be anywhere maybe in each materials and people can see how the labels owners communicated with a visitors. Example. a warning signs, Restaurants signs or even Company signs.


Visitors: 77,131