สมัครงาน / Apply job

 ตำแหน่งที่รับสมัคร
Position for applied


1.ช่างทำป้าย (ชาย)  ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ด้านงานป้าย งานเหล็ก สามารถคุมทีมติดตั้งงาน  หรือติดตั้งงานเองได้

- Label producer (Male) no matter what graduation, experienced about label work, metal work could organize team or could installed by own skill.

2.ผู้ช่วยช่าง (ชาย)  ไม่จำกัดวุฒิ มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ

- Label producer assistant (Male) no matter what graduation, active and ready to learn new things.

3.ช่างศิลป์ (ชาย-หญิง) สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิคในการจัดแบบ - ออกแบบได้

- Artistry or Craftsman (Male-Female) Graphic design program skills for Adjustment-Design.

 ติดต่อที่ร้านหรือโทร/ Contact at shop or Call: 082-3918999

 Visitors: 77,129