ป้ายซีเอ็นซี / CNC Artworks

บริการ ตัด เจาะ ฉลุ ลวดลาย หรือตัวอักษร สำหรับงานป้าย และงานตกแต่งภายนอกภายในอาคาร ด้วยเครื่อง ซีเอ็นซีขนาดใหญ่ (พื้นทำงานขนาด 130x250 ซม.)

 

Servies for cut, drill, carve patterns or fonts for label works and also Interior or Exterior decoration  by Large CNC Machine (Workspace 130x250 cm.)


  • งานฉลุลวดลายซุ้มประตูทางเข้าฟลาวเวอร์แลนด์ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา

  • ตัวอักษรผลิตจากพลาสวูดหนา 20 ม.ม. ทำสีอย่างดี สีไม่หลุดลอก วัสดุพลาสวูดไม่ขึ้นสนิมทำให้มีอายุการใช้งานยืนยาว ไม่มีคราบสนิมไหลตลอดอายุการใช้งาน

  • ตัวอักษรพลาสวูดหนา 20 ม.ม. ฉลุด้วยเครื่อง ซีเอ็นซี ตัวอักษรสูง 2 เมตรทำสีอย่างดี มีอายุการใช้งานยืนยาวแม้อยู่กลางแดด กลางฝนโดยไม่เป็นสนิม
Visitors: 78,695